Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Home O projekcie

O projekcie

Email Drukuj

Projekt o nazwie "Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Jest to projekt ogólnopolski, wieloletni, realizowany w okresie od 3 sierpnia 2009 do 31 grudnia 2015 roku.

Celem ogólnym projektu jest poprawa potencjału rozwojowego Politechniki Krakowskiej poprzez wzbogacenie i dostosowanie oferty edukacyjnej w dziedzinie budownictwa do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy do roku 2015.

    Jako cele szczegółowe wskazano:
  • przygotowanie i realizacja 9 szkoleń z zakresu budownictwa o oczekiwanej tematyce (www.szko-bud.pk.edu.pl)
  • modyfikację studiów na kierunku budownictwo stopnia I i II ( w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim)
  • podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej (język angielski dla osób prowadzących zajęcia ze studentami)

Szkolenia i studia są dla uczestników i studentów nieodpłatne.

Poprawiony: środa, 04 maja 2011 11:58